Levelezőlisták - Általános bevezetés

Mi az a levelezőlista?

A levelezőlista egy kommunikációs csatorna, mely lehetővé teszi, hogy az emberek egy csoportja automatikusan megkapjon minden email üzenetet, amit egy adott címre (a lista címére) elküldenek: minden levél, amit egy listatag fölad a lista címére, kézbesítésre kerül az összes listatag levélládájába. Ha az ember tagja egy levelezési listának, akkor leveleket küldhet a listára, válaszolhat az onnan érkező levelekre, vagy az is lehet, hogy csak olvassa a listáról érkező leveleket, de ő maga nem szól hozzá semmihez (tehát csak "hallgatózik").

Speciális esetek:

 • Bizonyos listákra akkor is küldhet levelet az ember, ha nem is tagja a kérdéses listának. De a listára érkező leveleket mindig csak a listatagok kapják meg, más nem.
 • Bizonyos listákra azonban még a listatagok sem írhatnak levelet: ezek a hirdetőlisták, amiket arra használnak, hogy nagy számú emberhez juttassanak el fontos bejelentéseket egy központi címről.

A levelezőlisták haszna

Az emberek azért iratkoznak fel valamilyen levelezőlistára (angol rövidítése ML), hogy tájékozódjanak egy bizonyos témában és részt vegyenek az erről szóló eszmecserében. Néhány példa:

 • egy cég összes alkalmazottainak levelezőlistája
 • egy projekten dolgozó munkacsoport tagjainak levelezőlistája
 • egy tanulócsoport tagjainak levelezőlistája
 • a számítógépek legfrissebb biztonsági kockázatait közzétevő levelezőlista
 • a barkácsolással kapcsolatosan eszmét cserélő emberek levelezőlistája
 • egy család levelezőlistája, amin a nagyobb családi események szervezése zajlik
 • és így tovább!

A levelezőlisták fajtái

Az Interneten ezrével vannak levelezőlisták, és ezek fajtája is igen sokféle: nyilvános vagy zárt, ingyenes vagy nem, a tagság előfeltételekhez kötött vagy nem, stb. A listatagok száma (listától függően) a néhánytól a sokezerig terjed.

Működési módjuk szerint kétféle listát különböztethetünk meg:

 • A hirdetőlisták üzeneteket juttatnak el a listatagokhoz, de a tagok nem írhatnak a listára. Az így eljuttatott üzenetek leggyakrabban hírlevelek: elektronikus magazinok, napi hírek (pl. horoszkóp, időjárásjelentés, biztonsági figyelmeztetések), egy weboldal változásairól szóló értesítések, stb. Az ilyen levelezőlista esetén egy meghatározott feladótól jut el az információ nagyszámú címzetthez.
 • A fórum típusú listákon minden tag részt vehet az eszmecserében. Ezek a listák lehetnek moderáltak vagy sem:
  • A moderált fórumlistákon, a rendszer a lista címére érkező leveleket csak azt követően küldi ki a listatagoknak, ha azt a listán valamelyik erre a célra kijelölt szerkesztő (moderátor) engedélyezte. Ezen a módon biztosítható a lista megfelelő színvonala. Pl. nem kerülnek a listára témába nem vágó (off-topic) üzenetek, kéretlen reklámok (spam), túl nagy mellékleteket tartalmazó levelek, stb.
  • A moderálatlan fórumlistákon a lista címére érkező üzeneteket a kiszolgáló azonnal továbbítja a listatagok címére.

Szolgáltatások

A webes felületre történő bejelentkezés után a következő lehetőségei vannak:

Hogyan működik a levelezőlista-szolgáltatás: szerepek és feladatok

A levelezőlista-szolgáltatás négyféle szerepkört határoz meg:

 • listamester
 • tulajdonos
 • szerkesztő (moderátor)
 • tag

Egy ember többféle szerepkört is betölthet egyszerre (lehet pl. egy listának egy személyben tulajdonosa és szerkesztője, ugyanakkor több más listának egyszerű tagja).

Listamesterek

A listamesterek felelnek a szolgáltatás működtetéséért. Feladataik a következők:

 • a szolgáltatást adó kiszolgáló felügyelete (üzembe helyezés, karbantartás, stb.)
 • a levelezőlista-szolgáltatás főbb vonásainak meghatározása:
  • ki kérheti új listák létrehozását
  • milyen működési változatokból válogathatnak a listatulajdonosok (scenario- azaz szabályrendszer-meghatározás)
  • az alapértelmezett állományok meghatározása (sémák létrehozása)
  • a webes felület külalakjának meghatározása
 • meghatározni a listatagok, -szerkesztők és -tulajdonosok számára, hogy mik a szolgáltatás használatának feltételei, szabályai valamint közzétenni ezt a szabályzatot
 • az új listák létrehozására vonatkozó kérelmek elbírálása
 • átmenetileg helyettesíteni a listatulajdonosokat ha a szükség úgy kívánja. Másrészt azonban nem helyes, ha a listamesterek moderátori feladatokat vesznek át.

A listatulajdonosok és szerkesztők a listamesterekhez fordulhatnak, ha olyan gondjuk támad, amit a dokumentáció alapján nem tudnak megoldani, vagy egyszerűen tanácsra van szükségük. Fontos azonban, hogy a listatagok első körben a saját listatulajdonosukat keressék meg, ha problémájuk van, különben a listamestereket könnyen eláraszthatják az ilyen feladatok.

Tulajdonosok

A lista tulajdonosa rendszerint az, aki létrehozta a listát, vagy aki ezt kezdeményezte, ill. aki vállalta a tulajdonossággal együtt járó feladatokat. Feladatai:

Egy listának több tulajdonosa is lehet. Van egy ún. "kiemelt tulajdonos" (ez rendszerint a lista létrehozója) a többi tulajdonosok valamivel kevesebb joggal rendelkeznek.

Szerkesztők (moderátorok)

A szerkesztőket a listatulajdonos nevezi ki. A moderált listákra beérkező üzenetek először a csak a szerkesztőkhöz jutnak el, ők döntik el, hogy a hozzászólás megfelel-e a lista céljainak, szabályainak, és vagy jóváhagyják a levél listára kerülését, vagy elutasítják. Ha egy levél elutasításra kerül, akkor a feladó rendszerint kap egy üzenetet, amiben a szerkesztő jelezheti az elutasítás okát.

A listának egy vagy több szerkesztője is lehet; a listatulajdonosnak szerkesztői joga is van, így ezt a feladatot is elláthatja.

Mindez természetesen csak a moderált listákat érinti.

Szabályzatok

A levelezőlista-szolgáltatás használata során néhány szabályt be kell tartani:

 • In most mailing list services, subscribers receive a 'List subscribers charter' on subscription. Then they are obliged to respect all the rules contained in that charter.
 • If available, list owners and moderators have to conform to the 'Owner and moderator charter'.
 • The use of mailing lists naturally means respecting the rules of good practices as regards email (the "Netiquette").

További tudnivalók olvashatók a dokumentáció "Tanácsok listatagoknak" és a "Tanácsok listatulajdonosoknak és szerkesztőknek" című részein.Top of page